Vrijwilligerstaken

Beste LUNO-ers,

LUNO is een vereniging die drijft op vrijwilligers. De afgelopen tijd hebben veel jonge vrijwilligers geholpen met het draaiende houden van LUNO.

Na verloop van tijd zetten ook deze jonge mensen nieuwe stappen in hun leven, waardoor zij helaas afscheid moeten nemen van LUNO.

Daarom deze oproep aan u om ons te helpen met het opvullen van onze algemene vrijwilligerstaken.

We zoeken:

  • Algemeen Bestuurslid – plannen en overleggen met bedrijven en gemeente over LUNO. Belasting: ongeveer 4 tot 8 uur per maand.
  • Sponsorcommissie lid – overleggen en contacteren van bedrijven en sponsoren. Belasting ongeveer 1-2 uur per maand.
  • Kantine commissie lid – over de wekelijkse kantine bezetting, kantine schoonmaak en goederen bestelling. Belasting ongeveer 1-2 uur per maand
  • Communicatie lid – iemand die verstand heeft van websites e.d en samen met het huidige lid de website, Instagram aan te pakken.

Kleine taken:

  • Contactpersoon Onderhoud Kantine – inventariseren van mogelijke klusjes in en rond de kantine, in overleg met Bestuur uitzetten van een klusdag
  • Contactpersoon Jantje Beton – 1 keer per jaar de bussen van Jantje Beton ontvangen, verdelen over de teams en weer terugontvangen
  • Contactpersoon Avond4Daagse – 1 keer per jaar als contactpersoon (naar de organisatie) van LUNO meelopen aan de A4D

Wij hopen dat er iets tussen zit waar u zich wil voor inzetten voor onze club, want zonder vrijwilligers, geen LUNO. Mocht er vragen zijn en interesse, aarzel dan niet om contact op te nemen met het bestuur via bestuur@kvluno.nl of direct met 1 van de bestuursleden.

Namens al onze huidige LUNO vrijwilligers alvast bedankt,

Het bestuur