Drank en Drugsbeleid

Drankbeleid

1. Het is niet toegestaan onder invloed van alcohol aan KNKV gerelateerde sportactiviteiten deel te nemen.
2. Personen die op het terrein of in de gebouwen van Korfbalvereniging Luno alcohol gebruiken, worden te allen tijde geacht dat zonder overlast voor anderen en zonder wanordelijk of ander onaanvaardbaar gedrag te doen.
3. Het is bij wet verboden alcohol te verkopen aan personen onder 18 jaar. En door de vereniging is het niet aanvaard om alcohol onder de 18 jaar te nuttigen ook al onder toezicht van een volwassene.
4. Het is personen niet toegestaan op het terrein of in de gebouwen van Korfbalvereniging Luno zelf meegebrachte alcoholhoudende drank bij zich te dragen.
5. Tijdens jeugdactiviteiten, moet van de leiding 1 persoon op 20 jeugdleden 100% nuchter zijn. De overige leiding boven de 18 jaar mag tijdens de activiteit maximaal 2 eenheden alcohol nuttigen.

Bij overtreding van de regels met betrekking tot alcohol (ook het verkopen van alcohol aan minderjarigen) volgt namens het bestuur een sanctie tegen de overtreder en kennisgeving aan -voor zover van toepassing- ouders, coaches en trainers. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan dit zijn:

◾(een aan tijd en/of voorwaarden gebonden) verwijdering van het terrein en uit de gebouwen van Korfbalvereniging Luno
◾een (aan tijd gebonden) speelverbod
◾schorsing van het lidmaatschap
◾ontzetting uit het lidmaatschap
◾een andere gepast geachte sanctie
◾of combinatie van voorgaande sancties.

(Soft- of hard)drugsbeleid

1. Het is niet toegestaan op enig moment op het terrein of in de gebouwen van Korfbalvereniging Luno (soft- of hard)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
2. Het is niet toegestaan onder invloed van (soft- of hard)drugs aan Korfbalvereniging Luno gerelateerde sportactiviteiten deel te nemen.

Bij overtreding van de regels met betrekking tot (soft- of hard)drugs volgt namens het bestuur een sanctie tegen de overtreder en kennisgeving aan -voor zover van toepassing- ouders, coaches en trainers. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan dit zijn:

◾(een aan tijd en/of voorwaarden gebonden) verwijdering van het terrein en uit de gebouwen van Korfbalvereniging Luno
◾een (aan tijd gebonden) speelverbod
◾schorsing van het lidmaatschap
◾ontzetting uit het lidmaatschap
◾een andere gepast geachte sanctie
◾of combinatie van voorgaande sancties.

De KNKV wordt van de opgelegde sanctie op de hoogte gesteld. Indien er sprake is van handel in of het aanzetten van derden tot gebruik van (soft- of hard)drugs, wordt, naast genoemde sancties, de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.