Corona beleid

Beste leden, ouders/verzorgers van onze leden en site-bezoekers,

N.a.v. de persconferentie van vrijdag 26 november gelden er strengere maatregelen.
Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 19 december.

We zijn in afwachting van het nieuwe protocol van het KNKV m.b.t. de competitie en de verdere mogelijkheden. Sportbonden zijn daarover nog in overleg. Tot we meer weten is er geen trainen, zodra er meer duidelijk is delen we dat zo snel mogelijk.

Coronamaatregelen:
– Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan.
– Een coronatoegangsbewijs (CTB / QR-code) is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder.
– Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (zowel betaald als vrijwillig) geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen als ze voor het uitoefenen van hun functie aanwezig moeten zijn. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers.
– Het dragen van een mondkapje is verplicht vanaf 13 jaar als men zich binnen de sporthal verplaatst.
– Er mag geen publiek aanwezig zijn bij zowel sportwedstrijden alsmede bij de trainingen.
– Ouders van uitspelende teams hebben een begeleidende functie. Zij mogen plaatsnemen op de tribune of met een coronatoegangsbewijs wachten in de sportkantine.
– Het aantal ouders dient tot een minimum beperkt te zijn.
– Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden daarna bezoekers en moeten vanuit die hoedanigheid de sportaccommodatie verlaten.
– Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.
– Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
– Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.
– De 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het sporten indien dat nodig is voor de sportbeoefening.

Basisregels:
– Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen bij de GGD. Ook als je gevaccineerd bent.
– Bij een positieve test: Blijf in thuisquarantaine volgens de richtlijnen van de GGD en communiceer dit a.u.b. met Luno.
– Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
– Houd 1,5 meter afstand.
– Was vaak en goed uw handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
– Schud geen handen.
– Hoest en nies in je elleboog.
– Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Bij wie kun je terecht voor vragen?
Bij de leden van het bestuur of mail naar : bestuur@kvluno.nl